Izteikt piedāvājumu

Pērk

SŪTOT PIEDĀVĀJUMU LŪDZAM NORĀDĪT:

  • kadastra nummuru;
  • kopējo platību;
  • nosaukumu;
  • pagastu;
  • novadu;
  • aktualizētos meža datus.

 

perk8
Pirms piedāvājuma sūtīšanas, lūdzu pārliecienaties, vai ievadījāt visu nepieciešamo.
Uzrakstīto simbolu skaits: