Izteikt piedāvājumu

"Pekas"

Aramzeme 7.4ha atmatā, nopļauta. Meža zeme - jaunaudzes1.5 (iespēja transformēt). Pieguļ ceļam. Kopplatība: 9.33ha

Attēls nav uzstādīts
Pirms piedāvājuma sūtīšanas, lūdzu pārliecienaties, vai ievadījāt visu nepieciešamo.
Uzrakstīto simbolu skaits: